เบอร์โทร วัดต้นตาลโตน

ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่