เบอร์โทร วัดตะโน

แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ