เบอร์โทร วัดตะกล่ำ

แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพ