เบอร์โทร วัดดิสหงษาราม

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ