เบอร์โทร วัดดาวดึงษ์

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่