เบอร์โทร วัดดอนชัย

ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่