เบอร์โทร วัดดอนจั่น

ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่