เบอร์โทร วัดดอกไม้

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ