เบอร์โทร วัดดอกเอื้อง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่