เบอร์โทร วัดดวงแข

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ