เบอร์โทร วัดช่างแต้ม

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่