เบอร์โทร วัดช่างเคี่ยน

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่