เบอร์โทร วัดช่างฆ้อง

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่