เบอร์โทร วัดช่องนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ