เบอร์โทร วัดชัยศรีภูมิ

ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่