เบอร์โทร วัดชัยมงคล

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ