เบอร์โทร วัดชัยภูมิการาม

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ