เบอร์โทร วัดชัยพระเกียรติ

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่