เบอร์โทร วัดชัยฉิมพลี

แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ