เบอร์โทร วัดชมพู

ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่