เบอร์โทร วัดฉัตรแก้วจงกลณี

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ