เบอร์โทร วัดจันทร์ประดิษฐาราม

แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ