เบอร์โทร วัดจันทร์นอก

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ