เบอร์โทร วัดคุณแม่จันทร์

แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพ