เบอร์โทร วัดควรค่าม้า

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่