เบอร์โทร วัดคณิกาผล

แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ