เบอร์โทร วัดกู่คำ

ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่