เบอร์โทร วัดกันมาตุยาราม

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ