เบอร์โทร วัดกระทุ่มราย

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ