เบอร์โทร วัดกระทุ่ม

แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพ