เบอร์โทร วัดอุโมงค์

โทร

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200