เบอร์โทร วัดไผ่เงินโชตนาราม

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ