เบอร์โทร วัดไทร

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ