เบอร์โทร วัดไตรมิตรวิทยาราม

แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ