เบอร์โทร วัดไชยทิศ

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ