เบอร์โทร วัดใหม่

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ