เบอร์โทร วัดใหม่ยายนุ้ย

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ