เบอร์โทร วัดใหม่พิเรนทร์

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ