เบอร์โทร วัดใหม่ทองเสน

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ