เบอร์โทร วัดโสมนัสวิหาร

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ