เบอร์โทร วัดโสมนัสวรวิหาร

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ