เบอร์โทร วัดโพธิ์แก้ว

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ