เบอร์โทร วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ