เบอร์โทร วัดโพธิทอง

แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ