เบอร์โทร วัดแป้นทองโสภาราม

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ