เบอร์โทร วัดแทนวันดีสุขาราม

แขวงแสมดำ 149 จังหวัดกรุงเทพ