เบอร์โทร วัดแก้ว

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ