เบอร์โทร วัดแก้วไพฑูรย์

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ