เบอร์โทร วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ