เบอร์โทร วัดเสนานนท์

แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ